Co to jest dziennik budowy domu?

Skórzewo szeregowce rynek pierwotny Skórzewo Deweloper Skórzewo, domy i mieszkania w Skórzewie

Dziennik budowy domu to jeden z najważniejszych dokumentów urzędowych, potrzebny podczas powstawania nowej nieruchomości, która ma być w przyszłości gotowa do zamieszkania. Pozwala on na chronologiczny zapis poszczególnych działań budowlanych oraz wszelkich zdarzeń, mających miejsce w trakcie powstawania nieruchomości.

Posiada on pełną moc dowodową, która pozwala odtworzyć wszelkie zachodzące procesy i potwierdzić, że dana nieruchomość została stworzona we właściwy sposób. Warto zauważyć, że w przypadku nieruchomości, którą buduje się za pomocą metody montażu, trzeba także prowadzić dziennik montażu.

Tytułowa strona dziennika budowy domu powinna zawierać numer, liczbę stron oraz datę wydania dziennika. Informacje te zamieszcza tam organ, który udziela pozwolenie na rozpoczęcie bądź też wznowienie prac budowlanych.

Pierwsza strona to miejsce na wpisanie danych wykonawcy czy też firmy wykonującej roboty, a także tych osób, które sprawują kierownictwo. Ważni są także ci, sprawujący nadzór inwestorski oraz autorski.

Dziennik budowy domu może między innymi prowadzić inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik robót budowlanych. Musi on wykonywać kolejne wpisy w ściśle określony sposób i przechowywać dokument w bezpiecznym miejscu, ponieważ ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

W przypadku, gdy dojdzie do zmiany którejś z osób nadzorujących prace trzeba zapisać dokładny stan obecnych robót i opatrzyć go podpisami zarówno odchodzącego kierownika, jak i tego, który przejmuje jego obowiązki.