Dziennik budowy domu

Czym jest dziennik budowy domu? Otóż, to ważny dokument urzędowy, niezbędny przy niemal każdej budowie. W dzienniku notuje się cały proces prac budowlanych. Skąd jednak wziąć ten dokument i gdzie go można dostać? Kim także może być osoba odpowiedzialna za jego prowadzenie oraz co grozi za brak tego dokumentu na budowie? Na te pytania odpowiedzi znajdują się poniżej.

Dokument, taki jak dziennik budowy domu czy też jego rozbiórki, powinien być przeprowadzany na budowie w momencie, gdy zostanie wydana decyzja o rozpoczęciu prac budowlanych. Dziennik budowy domu nie jest jednak wymagany, jeśli prace nie wymagają pozwolenia albo jeśli budowa została zgłoszona odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Dziennik wydawany jest za opłatą w organie administracji architektoniczno-budowlanej, gdzie też zostało wydane pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych.

Koszt zakupu dziennika wynosi zwykle od kilku, do kilkunastu złotych, w zależności od jego objętości. Wniosek o wydanie dziennika budowy powinien złożyć inwestor. Dokument ten powinien być udostępniany osobom, które zostały upoważnione do prowadzenia w nim wpisów.

Ponadto, dziennik musi znajdować się na miejscu budowy. Trzeba jednak przechowywać go w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu podczas prowadzenia prac budowlanych. Uzupełnianie dziennika oraz jego przechowywanie należy do obowiązków kierownika budowy.

Podczas prac budowlanych nie można zapomnieć o tak ważnym dokumencie, jak dziennik budowy. Za jego brak grozi bowiem kara pieniężna – mandat, w wysokości od 50 do 500 zł, który można dostać od organu nadzoru budowlanego. Ponadto, kara grozi również jeśli dziennik prowadzony jest w nieprawidłowy lub niedbały sposób.