Jakie informacje zawiera dziennik budowy?

Dziennik budowy domu to jeden z najważniejszych dokumentów urzędowych, które trzeba posiadać w przypadku tworzenia nowej nieruchomości. Jest on tworzony głównie po to, by móc zawrzeć w nim informacje o wszelkich działaniach, jakie zostały wykonane podczas stawiania budynku. Każdy dziennik musi zawierać indywidualny numer wydania pozwolenia budowy, datę jego wydania, a także określoną liczbę stron. Na początku powinno się wymienić wszystkie ważne osoby, czyli każdego, kto składa się na kadrę kierowniczą budowy: inwestorów, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót budowlanych, a także pracowników, odpowiedzialnych za działalność geodezyjną na obszarze prac. Na każdej stronie dziennika musi się obowiązkowo znaleźć pieczęć organu, który wydał dokument – w przeciwnym razie stanie się on nieważny. Stempel ma też zagwarantować oryginalność sporządzanych treści.

www.goksadowne.pl Skórzewo mieszkania na kredyt Skórzewo Deweloper Skórzewo, domy i mieszkania w Skórzewie

W dzienniku, poza następującymi po sobie etapami budowy, należy także spisywać wiadomości o wszelkich możliwych nieprawidłowości. Osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z dziennikiem budowy domu, powinny skorzystać z gotowego wzoru, co będzie dla nich niemałym ułatwieniem w pracy. Co więcej, przeglądając go, na pewno zdobędą pewną wiedzę na temat tego, jak go wypełnić, by było to zrobione dobrze. Wszelkie wpisy, które zamieszcza się w tym dokumencie, muszą być czytelne i sporządzane według odgórnych wytycznych. Muszą się one znaleźć zarówno na stronach oryginalnych, jak również na ich kopiach. Jeśli popełni się błąd, niewłaściwy wpis można skreślić, ale w taki sposób, by wciąż pozostawał on czytelny.